ESG beleggen

iShares heeft sinds kort een ESG alternatief voor IWDA en EMIM, met dezelfde TER. Met een lange termijn horizon vind ik de gedachte fijn dat er een ESG toetsing wordt gedaan op mijn beleggingen, zeker wanneer dat niets extra kost (behalve een iets lagere spreiding vanwege uitgesloten bedrijven). Of dit het rendement positief of negatief beïnvloed kan niemand waarschijnlijk zeggen, die gok neem ik daarom voor lief.

AVIAW vergeleken met IWDA

Let op, ik maak inmiddels geen gebruik meer van AVIAW. Zie de portefeuille.

Op de kosten pagina heb ik  ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld (AVIAW) nader bekeken. AVIAW zou theoretisch ~0,18% extra rendement moeten opleveren dan een ETF met Ierse domicile omdat in Nederland de VS bronbelasting via het US treaty door het fonds tot 0% kan worden gebracht en je zelf de 15% ingehouden bronbelasting door het fonds weer met de belastingdienst kunt verrekenen.

IWDA heeft het de laatste 3 jaar (2016-2018) gemiddeld 0,113% beter gedaan dan de index. AVIAW heeft het over dezelfde periode gemiddeld 0,425% beter gedaan. Gemiddeld presteert AVIAW dus 0,313% beter dan IWDA per jaar. Het verschil in TER verklaart daar 0,05% van, dus de daadwerkelijk betere performance is 0,263%. Dit kan deels worden toegeschreven aan het dividendvoordeel, deels aan de ESG overlay. Voor 2017 geeft Actiam in het jaarverslag aan dat 0,42% dividendvoordeel is behaald en de ESG overlay 0,10% aan basispunten heeft gekost. Het dividendvoordeel is ten opzichte van de index, IWDA heeft ook een dividendvoordeel dus dat is lastig vergelijken. Over 2017 heeft AVIAW 0,12% beter gepresteerd dan IWDA. Haal ik de 0,05% TER eraf, kom ik op 0.05% betere performance. Tel ik daar het negatieve effect van 0,10% door de ESG overlay bij, kom ik op een betere performance van 0,17% over dat jaar. Het sommetje lijkt dus te kloppen!

Let wel op, buiten de ESG uitsluitingen mist AVIAW 11 holdings in Israël omdat dat land geografisch niet is opgenomen in hun regionale sub-fondsen. Israël is slechts 0,19% van de MSCI World Index market-cap (2018) dus ik acht dat effect verwaarloosbaar.

Gevoelsmatig kies ik liever een ETF, echter krijg ik de keus voor IWDA.AS (of SNAW.DE) als alternatief onvoldoende gesteund met het verstand. Een ETF voelt veiliger omdat ik zelf kan kiezen op welke koers ik instap of uitstap. Echter kan ik vooralsnog geen onderzoek vinden die bevestigt (of ontkracht) dat daar statistisch voordeel uit te halen valt.

Ik beleg met mijn verstand en kies daarom toch voor AVIAW.