Kosten

Qua kosten kijk ik naar de TER, eventuele uitleeninkomsten, of er een dividendlekvoordeel bestaat en daadwerkelijk behaalt rendement.

Brokerkosten heb ik voor deze site geen rekening mee gehouden, voor een lange termijn strategie zou ik de broker aanpassen op de portefeuille en niet andersom.

Portefeuilles nagerekend


Theoretische portefeuille kosten AVIAW.AS: 0,018% per jaar (6.289 holdings)

AVIAW.AS: 0,15% TER - 0,18% dividendlekvoordeel = -0,03% (1.562 holdings) AYEM.DE: 0,18% TER - 0,13% lending = 0,05% (1.496 holdings) IUSN.DE: 0,35% TER - 0,05% lending = 0,30% (3.231 holdings) Totaal: (77%*-0,03%)+(11%*0,05%)+(12%*0,30%) = 0,018%

Theoretische portefeuille kosten VTI/VXUS: -0,270% per jaar (10.009 holdings)
Let op: Niet langer in EU verkrijgbaar (tenzij optieroute). Securities lending moet er nog vanaf.

VTI: 0,04% TER - 0,3% dividendlekvoordeel = −0,26% (3.639 holdings)
VXUS: 0,11% TER = 0,11% TER (6.370 holdings)
Totaal: (54%*-0,26%)+(46%*0,11%) = 0,07% - 0,18% dividendlekvoordeel = -0,270%

Vergelijking met Mr FOB: 0,23% per jaar (3.131 holdings)

VWRL: 0,25% TER - (43044701÷2103818988=0,02%) lending = 0,23% per jaar (3.131 holdings)

De market-cap percentages hou ik niet up to date op deze pagina, zie de portefeuille voor de juiste percentages.

Domicile en dividendlek

De domicile van een ETF(/fonds) bepaald welk belasting regime van toepassing is. Het betreft dan belasting welke wordt geheven op dividend aan het fonds en eventuele belasting die wordt geheven bij het uitkeren van dividend. Ierland en Luxemburg hoeven geen dividendbelasting te rekenen bij het uitkeren.

De ETF(/fonds) moet belasting afdragen over het ontvangen dividend, afhankelijk van de domicile kan er een treaty bestaan die deze afdracht verlaagt. Zo heeft Ierland net als Nederland een verdrag met de VS waardoor de VS dividendbelasting van 30% naar 15% gaat. Ierland heft geen bronbelasting wanneer het de dividenden uitkeert, dus het totale “dividendlek” voor de VS is 15%. Luxemburg heeft dit verdrag niet, waardoor de belasting 30% van het dividend  blijft. Is de domicile Nederland, dan verlaagt de VS belasting net als in Ierland naar 15%. Het Nederlands ETF(/fonds) verlegt de bronbelasting van 15% bij het uitkeren van dividend welke je kan verrekenen met je inkomsten, waardoor je effectief 0% betaalt. 

Ierland en Luxemburg zijn goed te vergelijken, omdat UBS de MSCI USA index vanuit zowel Ierland als Luxemburg aanbied. Uitgaande van een dividend van 2%, zou Ierland 15%*2%=0.3% beter moeten presteren. In 2018 heeft de Ierse variant het 0,22% beter gedaan, in 2017 0,30%, in 2016 0,34%, in 2015 0,24%. Die 0,3% lijkt dus inderdaad te kloppen. Het verschil per jaar kan mogelijk worden verklaard doordat het een tijd duurt voordat de belasting inderdaad is terug ontvangen.

Wanneer je Ierland met Nederland als domicile vergelijkt, zou er qua VS rendement geen verschil moeten zijn (immers verlaagt het verdrag de belasting van 30% naar 15% voor beide domiciles). Wel is er een EXTRA voordeel van 0,3% op het USA gedeelte voor de Nederlandse domicile, omdat je die kan terugkrijgen via de belastingdienst. Ga je uit van 60% USA in de World index, dan is dat Nederlandse voordeel dus 0,18% t.o.v. een Ierse domicile (en 2*0.18%=0,36% t.o.v. een Luxemburgse domicile).

AVIAW en dividendlek

AVIAW heeft als domicile Nederland waardoor ze de dividendbelasting kunnen verrekenen met de belastindienst en dus ~0,18% voordeel zouden moeten hebben. Bij het uitkeren van het dividend houden ze in tegenstelling tot bijvoorbeeld Ierland weer 15% in, echter kan je die als Nederlander zelf ook weer terugkrijgen. In het jaarverslag over 2017 staat voor het Aandelenfonds Noord-Amerika “Het performanceverschil tussen het fonds en benchmark in 2017 is toe te rekenen aan het dividend en de duurzame ‘overlay’. De performance van de benchmark is gebaseerd op een ‘netto dividend’, waar het onderliggende fonds uitgaat van een ‘bruto dividend’. Het onderliggende fonds is dankzij een gunstige fiscale structuur in staat om een deel van de ingehouden bronbelasting terug te vorderen. In 2017 heeft dit dividendverschil 43 basispunten positief bijgedragen aan het relatieve rendement.“. Actiam heeft mij bevestigd dat dit 15% US treaty voordeel is en 15% via de belastingdienst (over 1,4% dividend = 0,43%). Het sommetje klopt dus.

Door de custom ESG overlay zijn rendementen niet precies vergelijkbaar, ik begrijp niet waarom ze niet de MSCI World ESG Screened index volgen. 

IWDA heeft het de laatste 3 jaar (2016-2018) gemiddeld 0,113% beter gedaan dan de index. AVIAW heeft het over dezelfde periode gemiddeld 0,425% beter gedaan. Gemiddeld presteert AVIAW dus 0,313% beter dan IWDA per jaar. Het verschil in TER verklaart daar 0,05% van, dus de daadwerkelijk betere performance is 0,263%. Dit kan deels worden toegeschreven aan het dividendvoordeel, deels aan de ESG overlay. Voor 2017 geeft Actiam in het jaarverslag aan dat 0,42% dividendvoordeel is behaald en de ESG overlay 0,10% aan basispunten heeft gekost. Het dividendvoordeel is ten opzichte van de index, IWDA heeft ook een dividendvoordeel dus dat is lastig vergelijken. Over 2017 heeft AVIAW 0,12% beter gepresteerd dan IWDA. Haal ik de 0,05% TER eraf, kom ik op 0.05% betere performance. Tel ik daar het negatieve effect van 0,10% door de ESG overlay bij, kom ik op een betere performance van 0,17% over dat jaar. Het sommetje lijkt dus te kloppen! Voor 2016 kom ik op 0,36% betere performance minus 0,05% lagere ter minus 0,03% ESG overlay is 0,28% outperformance. Het jaarverslag schrijft dit toe aan het dividendvoordeel, het is me onduidelijk waar die 0,1% extra vandaan komt, maar het is in het voordeel van AVIAW. Het fonds is opgericht in 2015, mogelijk is het dividendvoordeel uit 2015 terechtgekomen in 2016?

Ik kies na lang twijfelen daarom toch AVIAW. Mijn twijfel is vooral gemotiveerd doordat een ETF gedurende de dag verhandeld kan worden. Ik weet dus voor welk bedrag ik koop en verkoop. Bij een fonds ben ik overgeleverd aan de slotkoers en mis ik die controle. Echter als je daadwerkelijk gelooft de markt niet te kunnen timen, zou dit gemiddeld geen verschil moeten uitmaken. Mijn gevoel spreekt deze keuze tegen, ik kies toch voor het verstand.