Kosten

Bij de beoordeling van de beste portefeuille kijk ik qua kosten naar de TER, eventuele uitleeninkomsten, of er een dividendlekvoordeel bestaat, effect van eventuele belastingen en daadwerkelijk behaalt rendement.

Brokerkosten heb ik voor deze site geen rekening mee gehouden, voor een lange termijn strategie zou ik de broker aanpassen op de portefeuille en niet andersom.

Ik pas ook op voor “koopjes”, die met een tijdelijk lokkertje snel hopen te groeien. Beleggingen zijn voor de lange termijn.

Domicile en dividendlek

De domicile van een ETF(/fonds) bepaald welk belasting regime van toepassing is. Het betreft dan belasting welke wordt geheven op dividend aan het fonds en eventuele belasting die wordt geheven bij het uitkeren van dividend. Ierland en Luxemburg hoeven geen dividendbelasting te rekenen bij het uitkeren.

De ETF(/fonds) moet belasting afdragen over het ontvangen dividend, afhankelijk van de domicile kan er een treaty bestaan die deze afdracht verlaagt. Zo heeft Ierland net als Nederland een verdrag met de VS waardoor de VS dividendbelasting van 30% naar 15% gaat. Ierland heft geen bronbelasting wanneer het de dividenden uitkeert, dus het totale “dividendlek” voor de VS is 15%. Luxemburg heeft dit verdrag niet, waardoor de belasting 30% van het dividend  blijft. Is de domicile Nederland, dan verlaagt de VS belasting net als in Ierland naar 15%. Het Nederlands ETF(/fonds) verlegt de bronbelasting van 15% bij het uitkeren van dividend welke je kan verrekenen met je inkomsten, waardoor je effectief 0% betaalt. 

Ierland en Luxemburg zijn goed te vergelijken, omdat UBS de MSCI USA index vanuit zowel Ierland als Luxemburg aanbied. Uitgaande van een dividend van 2%, zou Ierland 15%*2%=0.3% beter moeten presteren. In 2018 heeft de Ierse variant het 0,22% beter gedaan, in 2017 0,30%, in 2016 0,34%, in 2015 0,24%. Die 0,3% lijkt dus inderdaad te kloppen. Het verschil per jaar kan mogelijk worden verklaard doordat het een tijd duurt voordat de belasting inderdaad is terug ontvangen.

Wanneer je Ierland met Nederland als domicile vergelijkt, zou er qua VS rendement geen verschil moeten zijn (immers verlaagt het verdrag de belasting van 30% naar 15% voor beide domiciles). Wel is er een EXTRA voordeel van 0,3% op het USA gedeelte voor de Nederlandse domicile, omdat je die kan terugkrijgen via de belastingdienst. Ga je uit van 60% USA in de World index, dan is dat Nederlandse voordeel dus 0,18% t.o.v. een Ierse domicile (en 2*0.18%=0,36% t.o.v. een Luxemburgse domicile).