Verhouding aandelen/obligaties

70% grafiekDe juiste verdeling aandelen/obligaties hangt af van je bereidheid tot risico en de termijn waarvoor je het geld weg kunt zetten.

Bij beleggen zijn relevant de kosten, verwacht rendement en volatiliteit. Meer rendement betekent meer volatiliteit. Aandelen hebben een hoog rendement en hoge volatiliteit. Overheidsobligaties een laag rendement en lage volatiliteit. Er bestaat geen hoog rendement met lage volatiliteit, dan zou iedereen daarin investeren.

Ik beleg het geld dat ik kan missen voor een termijn van 10+ jaar in de verhouding 70% aandelen, 25% obligaties, en 5% microkrediet omdat dat optimaal lijkt voor risico/rendement verhouding en aansluit bij de 3% die ik aan waarde jaarlijks maximaal onttrek (zie o.a. safe withdrawal rate). Hou altijd een gezonde hoeveelheid “noodgeld” aan in cash.

Een portefeuille van 100% aandelen rendeert het meest, maar heeft ook de hoogste volatiliteit. Door een deel te beleggen in obligaties verminder je de volatiliteit significant, het rendement dat je daarvoor inlevert is het voor de gemoedsrust vaak waard.

Bedrijfsobligaties zijn GEEN goede hedge om de volatiliteit eruit te halen, die bewegen namelijk significant mee met aandelen en zeker ook bij een eventuele crash. Wil je meer rendement, dan kan je beter een groter percentage aan aandelen alloceren. Wil je minder volatiliteit, dan doe je dat met overheidsobligaties. Bedrijfsobligaties zitten daar een soort van tussenin maar voegen niets toe.

Obligaties zijn wezenlijk anders dan aandelen omdat het rendement van te voren wel bekend is (de zogenaamde yield to maturity (YTM)). In de huidige markt zijn bedrijfsobligaties sowieso zeer onverstandig, omdat de YTM vrijwel gelijk ligt met overheidsobligaties. Dat komt door de verschillende overheid opkoopprogramma’s. Het extra risico staat daardoor nu totaal niet in verhouding tot het extra rendement.

De obligatie duration bepaald deels het rendement (langere duration is hoger rendement), maar ook hoe gevoelig de koers voor wijzigingen in de rente zal zijn. Vanaf een duration van ~8 jaar vlakt de curve af en krijg je relatief weinig extra rendement per extra jaar commitment. Met de extreem lage rente momenteel zou je kunnen kiezen voor een kortere duration, echter ga je dan weer markttimen. Iedereen verwacht dat de rente snel omhoog gaat, maar landen als Japan hebben al decennia lage rente. Je weet dus nooit hoe het loopt, daarom zit ik met DBZB op een goed gemiddelde.

Ik heb microkrediet, ondanks de hoge kosten, toegevoegd vanwege de lage correlatie met aandelen en het hogere verwachtte rendement ten opzichte van obligaties.